feed info

38 článků z Vesmír

I když, bratře, mám tě rád, povím na tě, že jsi krad‘!

Genetická příbuznost lidí je předmětem zájmu vědy už po staletí. Od prvních teoretických úvah o mísení krve rodičů přes porozumění základním principům dědičnosti a objev jejího fyzického datového nosiče v nitru buněk jsme dospěli až ke schopnosti velmi spolehlivě predikovat i relativně vzdálený biologický příbuzenský vztah dvou osob. Pravdu už tak v...

Cesta do pravěku

Sekvenování DNA je dnes již zcela rutinní a celkem levná záležitost; existuje řada technik a metodik, jak DNA číst. Čím dál lépe umíme číst i DNA našich dávných předků. Vyvstává proto potřeba rostoucí počet těchto archaických sekvencí evidovat ve standardizované a dobře přístupné podobě.

Jak se ladí imunitní tolerance?

Pojem imunita je obvykle širokou veřejností vnímán jako tzv. „obranyschopnost“, tedy soubor obranných mechanismů, které nás chrání před patogeny. Imunitní systém má však kromě obranyschopnosti další, neméně důležité funkce, jejichž správné fungování zajišťují složité regulační mechanismy.

Když kosti mluví

V loňském roce archeogenetici z Ústavu Maxe Plancka zjistili, že lidské ostatky nalezené v hlavním (Proškově) dómu Koněpruských jeskyň náležejí ženě z doby před 45 tisíci lety (Vesmír 101, 380, 2022/6). Patřila k jedné z prvních migračních vln moderních lidí, kteří přišli do Evropy z Předního východu, lidí, kteří později vyhynuli a nestali se předky...

Když se z buněk stanou baňky

Dovedete si představit, že chemické reakce známé z učebnic organické chemie dnes můžeme dělat přímo v lidech? Ano, loňským laureátům Nobelovy ceny se povedlo přenést chemické reakce z laboratoře do živých organismů. Na co je to dobré, co k tomu vedlo a proč objevy click chemie a bioortogonálních reakcí znamenají revoluci v moderní chemii…

Kůň a člověk

Domestikace koně zásadně změnila mobilitu, ekonomiku a válečné strategie člověka, čímž podstatně ovlivnila jeho dějiny. S ohledem na význam v lidské historii a kultuře je kůň v hledáčku badatelů z různých oborů, vč. historiků, archeologů, archeozoologů a archeogenetiků. Kde jsou počátky domácích koní a jaká je historie jejich domestikace?

Léčba poranění míchy: současný stav výzkumu

Každá zpráva o pokroku v léčbě míšních poranění vyvolává velkou pozornost. Poranění míchy je totiž jedno z nejtěžších zdravotních postižení se závažnými důsledky. Pacient je upoután na invalidní vozík, postižení provází ztráta čití, porucha vyprazdňování močového měchýře, střeva a narušení sexuálních funkcí. V akutní fázi míšního poranění...

Mikroobyvatelé odumřelých stromů

Mrtvé dřevo představuje unikátní prostředí pro život. Živiny v něm získávají zejména bakterie a houby, vybavené pro rozklad odolných polymerů v stromových pletivech. V lesích mírného pásu je rozklad dřeva zásadní pro cyklus uhlíku a dusíku.

Nevím, proč zrovna já přežil

V Praze vedl tým, který vymýtil dětskou obrnu. V Houstonu pracoval mimo jiné na výzkumu, který určil roli viru herpes simplex při vzniku rakoviny děložního čípku. „O medicíně jsem nikdy nepochyboval,“ říká profesor Ervín Adam, který prošel šesti koncentráky, ustál emigraci i hurikán. Na začátku listopadu 2022 oslavil sté narozeniny.