feed info

2 článků z 21 století

Největší vynálezy 21. století

Novodobé dějiny jsou jako kniha, k níž se lidstvo v touze po poznání neustále vrací. Kniha, do které se tučně zapíší jen ti nejlepší. Nyní člověk začal psát kapitolu novou, zcela odlišnou, v níž se rozhodl digitalizovat, modernizovat a hledět vstříc autonomní budoucnosti… Zatímco s příchodem 19. století se svět zahalil do hustého oblaku...

Muž, který našel klíč k branám lidské duše…

„Jsem šťasten, že vám naše generace může vyjádřit úctu jako jednomu ze svých největších učitelů“, napsal génius Albert Einstein, dalšímu géniovi… Muži, který pronikl do samého nitra lidské mysli a zasloužil se o obor psychoanalýzy. Jmenoval se Freud. Sigmund Freud (1856–1939). Byl to on, kdo naučil lékaře klást správné otázky, a poté pozorně naslouchat....