feed info

10 článků z EnviWeb - GMO

Co je nového v projektu Město do kapsy - mikroklima okolí školy?

V minulém školním roce probíhal projekt na sedmi pražských školách. Žáci zkoumali okolí své školy z pohledu ovzduší, vody a zeleně. Naše metodika provádí pedagogy a jejich žáky jednotlivými tematickými okruhy a aktivitami, které se odehrávají uvnitř tříd, ale především venku, v okolí školy. Po prozkoumání všech tří oblastí si žáci shrnou vše, co se......

Vývoj cen stavebních materiálů - 11/2022

Vývoj v měsíci listopadu se přiliš nelišil od trendu předchozích měsíců. Cenově stagnoval největší počet druhů materiálů, u ostatních pokles a v menší míře též nárůst až na výjimky nepřekročil pětiprocentní hranici.Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 31 (v září 53), z nichž dva vzrostly o více než 5 %. Jednalo...

Dohoda na mandátu ke směrnici o trestněprávní ochraně životního prostředí

Dne 9. prosince se Rada dohodla na svém mandátu pro jednání s Evropským parlamentem o směrnici o trestněprávní ochraně životního prostředí. Znění směrnice tak zpřesňuje definici trestné činnosti proti životnímu prostředí, doplňuje nové druhy trestných činů, harmonizuje rovněž výše pokut pro fyzické osoby a vůbec poprvé i pro právnické osoby. Obecně by tak......

Národní přírodní skvost Boubínský prales má zůstat bez jakéhokoli zásahu. Odkaz lesníka Johna žije dál!

Jádro Boubínského pralesa je nedotknutelné. Lidské zásahy v něm nemají místo a to ani ve formě lámání souší, jak požadovala společnost Lesy ČR a.s., Lesní závod Boubín. Ta, kvůli bezpečnosti návštěvníků, letos požádala Správu Národního parku Šumava o povolení zlomení třinácti souší, které se nacházejí uvnitř původního pralesa a hrozí pádem na...

Tři nová ohniska ptačí chřipky jsou ve Středočeském kraji

V minulých dnech byla potvrzena ptačí chřipka ve třech malochovech drůbeže ve Středočeském kraji. Dva ze tří drobnochovů drůbeže se nacházejí v Hrusicích v okrese Praha-východ. Třetí zasažený chov se objevil v Nebřenicích, součásti obce Popovičky rovněž v okrese Praha-východ. V prvním chovu se nacházelo původně více než pět desítek kusů drůbeže... ...

EU climate targets risk hitting construction regulations brick walls

Just as we do not rely on tobacco manufacturers to set public health standards, we should not leave the pen to the industry to write construction products sustainability standards. With amendments tabling this December, the Construction Products Regulation (CPR) is wrapping itself into an early Christmas gift to the construction industry, with consumers and climate paying the price. Laetitia......

Nový zákon pro zákaz prodeje výrobků způsobujících odlesňování

Nová pravidla, která byla přijatá 6. prosince se týkají kakaa, kávy, palmového oleje, sóji, dobytku, dřeva, dřevěného uhlí a kaučuku, vyrobených či pěstovaných na odlesněné půdě kdekoli ve světě. Společnosti budou muset po 31.prosinci povinně vydávat tzv. prohlášení o náležité péči, že zboží, které bylo uvedeno na trh EU nevedlo k znehodnocování a... ...

Revize ETS a provizorní dohoda o snížení emisí z letů

Rada a Evropský parlament uzavřely dne 7. prosince předběžnou dohodu o revizi pravidel systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) týkajících se leteckých odvětví a tato revize ETS je součástí balíčku ,,Fit for 55". EU ETS se bude týkat letů v rámci Evropy, zatímco CORSIA se bude týkat mimoevropských letů do zemí, které se tohoto projektu účastní a to v období......

Udržitelnější rozhodnutí s novou řadou praček od AEG

Správná rozhodnutí o udržitelnějším životním stylu můžeme dělat každý den. A to při jakékoli činnosti, včetně péče o domácnost. Společnost AEG představila novou řadu praček, která využívá nejen recyklovaných materiálů, ale především energeticky úsporných řešení, a to v kombinaci s inovativními funkcemi, které pomáhají prodloužit životnost... ...

Financování průlomových technologií

Komise dne 7. prosince přijala pracovní program Evropské rady pro inovace (ERI) pro rok 2023. Tento program umožňuje financování ve výši 1,6 miliard euro pro inovátory a vědce, díky tomu se mají vytvořit nové trhy a rozšířit průlomové technologie, jako je skladování energií, potravinové zabezpečení, polovodiče a kvantové technologie. Financování pro rok 2023... ...