feed info

2,216 článků z EnviWeb - GMO

Co s vysloužilými FV panely, turbínami a bateriemi? Svět hledá řešení

Růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a počtu elektrických vozidel (EV) je klíčem ke globálnímu snížení závislosti na fosilních palivech, snížení emisí uhlíku a zmírnění klimatické změny. Tato odvětví však již brzy začnou generovat obrovská množství odpadu, protože miliony fotovoltaických solárních panelů, větrných turbín a... ...

O zákonech ve prospěch životního prostředí - ohlédnutí Zeleného kruhu za rokem 2023

Nabízíme ohlédnutí za pozitivními změnami v legislativě, která se bezprostředně dotýkají životního prostředí. Do stručného přehledu jsme zařadili předpisy, které aktivně připomínkovaly členské organizace Zeleného kruhu a v nichž Ministerstvo životního prostředí hrálo důležitou roli. Na evropské úrovni poutalo největší pozornost projednávání...

Česká palivová dominance: Více dieselů než kdekoliv jinde v EU!

Tržní podíl naftových motorizací u nově registrovaných osobních vozidel v období leden-listopad 2023 v zemích Evropské unie klesl na 13,7 %, celkem bylo v uvedeném období registrováno více než 1,3 mil. naftových vozidel, meziročně o 5,5 % méně. Situace v jednotlivých zemích je pochopitelně různá. Obliba naftových motorizací v kombinaci se stále ještě širokou... ...


Sobota 30. prosince 2023


Sedmá generace 6/2023: GAIA

Měli bychom vsadit na umělou inteligenci? Chrání se Země nejlépe z vesmíru? K čemu drony? Můžeme se stát lékaři Země? Proč se na Slovensku schyluje k medvědí tragédii? Jaké poselství odkazují vyznamenané eko-osobnosti? Proč pytlačíme beztrestně? Jak ulehčit život lidem v nájmu? Co raší na soutoku Vltavy a Berounky? Proč se ponořit do zvuků? Zachrání Jiřík......


Pátek 29. prosince 2023


E.ON v číslech - 37

37 - tolik trafostanic distribuční společnosti EG.D, patřící do skupiny E.ON, zkrášlili letos umělci v rámci projektu Street Art. Nejvíce trafostanic nechalo EG.D pomalovat v Jihomoravském kraji, kde jich novou podobu získalo třiatřicet. Další malby potom přibyly na třech trafostanicích v Jihočeském kraji a jedné na Prostějovsku. V uplynulých týdnech výtvarníci... ...

IROP vyhlašuje výzvu ITI na podporu infrastruktury pro alternativní paliva ve veřejné dopravě

Výzva podporuje výstavbu plnicích a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu u integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská). Cílem 108.......

Program Podpora nákupu půdy společnosti PGRLF, a.s., otevřen i v roce 2024

I po novém roce bude Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., poskytovat podporu zemědělcům na nákup půdy. Příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy bude probíhat kontinuálně, tedy v průběhu celého roku až do 31. prosince 2024. Program Podpora nákupu půdy je určen malým a středním podnikům zabývající se zemědělskou prvovýrobou. Tato... ...

Vodík v ČR v roce 2023: Klíčová evropská i národní legislativa, nové plničky, elektrolyzér či testy autobusu

V roce 2023 došlo k výraznému posunu v oblasti vodíku na evropské úrovni. Evropská komise v únoru vydala legislativu osvětlující metodologii výroby obnovitelného vodíku na území Evropské unie. Projekty zaměřující se na výrobu obnovitelného vodíku elektrolýzou vody tak konečně dostaly do ruky nápovědu, jak docílit toho, aby byl vodík opravdu zelený. Rok 2023 se......

Změna kompetencí ČIŽP v zákoně o ochraně přírody a krajiny k 1. 1. 2024

Každý se nadále může na ČIŽP obracet ve všech situacích, kdy existuje podezření na poškozování přírody a krajiny. Avšak podněty, u kterých bude zřejmé, že odpovědnou osobou je fyzická osoba nepodnikající, ČIŽP bez dalšího postoupí příslušnému orgánu. Pro rychlejší zásah proto v takových případech doporučujeme po 1. 1. 2024 kontaktovat příslušný......

Zpravodaj CENIA

Česká informační agentura životního prostředí vydala další číslo svého zpravodaje, ve kterém naleznete aktuální informace o činnosti agentury. Zpravodaj naleznete na tomto odkaze. Přejete-li si dostávat další vydání Zpravodaje na váš email, klikněte sem. ...

Česká informační agentura životního prostředí vydala Statistickou ročenku životního prostředí ČR 2022

Česká informační agentura životního prostředí zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí v pořadí již 33. ročník publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR - obsahuje konkrétní data o základních příčinách změn stavu a vývoje životního prostředí a faktorech......


Čtvrtek 28. prosince 2023


Chcete si s dětmi užít zábavu, která prospěje zdraví? Běžte ven!

Jako děti jsme se na zimní období těšili, běhali jsme venku, sáňkovali nebo stavěli sněhuláky. Odměnou pak bylo zachumlat se do deky a dát si šálek teplého čaje. Zkuste i jako dospělí překonat pokušení raději zůstat v pohodlí domova -? odměnou vám bude silnější imunita i duševní pohoda. Ale také zážitky, na které budete s dětmi dlouho vzpomínat....

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu

371 VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících...

Česká informační agentura životního prostředí vydala novou Zprávu o životním prostředí ČR 2022

Česká informační agentura životního prostředí vydala novou Zprávu o životním prostředí ČR 2022. Ze závěrů Zprávy, která hodnotí stav a vývoj životního prostředí včetně socio-ekonomických souvislostí na základě nejnovějších dostupných dat vyplývá, že stav životního prostředí Česka, zejména v oblastech ovzduší, vod a lesů, není stále vyhovující i......

První a druhé kolo 4. ročníku Recykloligy zná své vítěze

Dne 12. prosince 2023 v sídle Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska proběhlo losování 1. a 2. kola 4. ročníku Recykloligy. PRVNÍ KOLO Do prvního kola Recykloligy se zapojilo 694 sborů dobrovolných hasičů, kdy za každý provedený svoz získal sbor jeden los. V osudí bylo celkem 787 losů, losování provedla tisková mluvčí Sdružení hasičů Čech, Moravy a...

Místní agenda 21 přechází od nového roku přímo pod MŽP

Ministerstvo životního prostředí podobně jako ostatní resorty reagovalo na nepříznivý stav a vývoj státního rozpočtu a naplňuje jednu z klíčových vládních priorit, kterou je zefektivnění státní správy a revidování agend. Již letos jsme racionalizovali agendu orgánů výkonu státní správy. Nyní zavádíme nový model řízení příspěvkových organizací v...

Podpořili jsme zejména nejzranitelnější v obraně proti vysokým cenám za energie, posilujeme ochranu vody a připravujeme Česko na zálohování. MŽP se ohlíží za úspěchy roku 202

Podpořili jsme zejména nejzranitelnější v obraně proti vysokým cenám za energie, posilujeme ochranu vody a připravujeme Česko na zálohování. Ministerstvo životního prostředí se ohlíží za úspěchy roku 2023 Ministerstvo životního prostředí spustilo v končícím roce nové dotační programy pro rekonstrukce bytových i rodinných domů, připravilo novely zákonů o......

Příprava novely nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

V rámci příprav novely nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu proběhla jednání pracovních skupin pro nitrátovou směrnici. Prezentace z jednání jsou k dispozici v přílohách. Přílohy Prezentace_Revize ZOD 2023 STÁHNOUT(pdf, 8 MB) Revize_2023_mapa STÁHNOUT(pdf, 4 MB)...


Středa 27. prosince 2023


Česko v roce 2022 vyprodukovalo 39 mil. tun odpadů

Z množství celkové produkce odpadů tvořily 60,9 % odpady minerální, tedy stavební a demoliční odpady, zeminy nebo odpad ze spalování. Druhou největší měrou se na vyprodukovaných odpadech podílel kovový odpad (13,4 %), následovaný směsným odpadem (11,3 %) a nekovovým odpadem s podílem 7 %. Nekovový odpad se skládal hlavně z odpadu z papíru a lepenky (51,1 %),... ...

Česká informační agentura životního prostředí vydala krajské zprávy o životním prostředí 2022

Česká informační agentura životního prostředí zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí další ročník tzv. krajských zpráv (zpráv o životním prostředí v krajích ČR 2022 ). Krajské zprávy se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad......

Ekologické Vánoce v Ústeckém kraji

Ekologické aktivity bývají skvělým způsobem, jak oslavovat Vánoce a zároveň vzdělávat žáky o důležitosti ochrany životního prostředí. V Ústeckém kraji každoročně probíhají aktivity s eko-Vánoční tématikou. Jedná se např. o výrobu ekologických vánočních ozdob, kdy žáci vytváří vánoční dekorace z recyklovaných materiálů, jako jsou staré noviny,... ...

Průzkum: Nový mobil na Štědrý den dostává 20 % Čechů - Jak ho správně nabíjet, aby vydržel co nejdéle?

Spotřební elektroniku letos zřejmě Češi pod vánočním stromečkem hledali marně. Téměř 70 % dotazovaných v průzkumu společnosti Ecobat uvedlo, že nákup elektroniky pro své blízké v tomto roce neplánuje. Pokud však ano, pak nejčastěji zabalí nový mobilní telefon (20 %), případně tablet nebo holicí strojek pro muže. Podle průzkumu je patrné, že se o svá... ...

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby úhrad z vydobytých nerostů

354 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. listopadu 2023, kterým se stanoví sazby úhrad z vydobytých nerostů Vláda nařizuje podle § 33k odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 88/2021 Sb.: § 1 Sazby úhrady z vydobytých nerostů Sazby úhrad pro jednotlivé dílčí základy úhrady z vydobytých...

Vyšel poslední Věstník MŽP roku 2023

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách prosincové číslo Věstníku. Desátá částka v tomto roce obsahuje: Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP o autorizovaných osobách (úplný seznam k 15. 12. 2023) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o... ...


Úterý 26. prosince 2023


Co mají společného cirkulární oblečení, kolo na výrobu smoothie a Tatabojs? Jednu zářijovou sobotu

Jak to vypadá, když se na jednom místě, v jeden čas vyskytuje pozoruhodně vysoká koncentrace inspirativních osobností a projektů, které mění náš svět k lepšímu? To jsme zažili na vlastní kůži v sobotu 9. září v Kasárnách Karlín. Tento den totiž patřil nejudržitelnějšímu festivalu v Praze, kde se zároveň vyhlašoval vítěz ekosoutěže E.ON Energy Globe. A......