feed info

656 článků z EnviWeb - GMO

Návrh aktu o nulovém čistém průmyslu je na světe

Komise svým návrhem z 16. března chce vytvořit z EU základnu pro výrobu čistých technologií a zelená pracovní místa. Tento návrh je součástí průmyslového plánu EU a má za cíl posílit především odolnost a konkurenceschopnost evropského průmyslu. Návrh vytváří lepší podmínky pro zřizování projektů s nulovou spotřebou v Evropě a přiláká investice a... ...

Největší chyby, které můžete udělat při psaní seminární práce

Máte před sebou psaní seminární práce? U každé práce můžete udělat hodně chyb, kterých se lze velmi jednoduše vyvarovat. Představíme vám hned několik chyb, které dělá obrovské množství studentů. A velmi zbytečně se tím připravují o dobrou známku a přidělávají si hodně starostí. Jak si můžete poradit s psaním práce bez zbytečných nervů?...

Program konference Data a životní prostředí 4

V pátek 31.3.2023 se v Národní technické knihovně v Praze uskuteční čtvrtá a zároveň poslední ze série konferencí Data a životní prostředí. Konference pořádáme v rámci projektu Národní environmentální reportingová platforma (NERP). Jejich prostřednictvím seznamujeme odbornou i laickou veřejnost s tématem sběru, zpracování a zpřístupňování dat o životním......

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka......

Klimaticky neutrální stavebnictví v EU již do roku 2050

Budovy se podílejí až 36% na emisích skleníkových plynů. Z těchto důvodů Evropský parlament na svém plenárním zasedání 14. března přijal návrh opatření s cílem zvýšení tempa renovací a snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů. Dle tohoto návrhu by nové budovy měly mít již v roce 2028 nulové emise, U renovovaných budov je termín prodloužen...

Meva - vybavení pro dům a zahradu

Hledáte komplexní vybavení pro vaši zahradu, dílnu, údržbu? Potřebujete běžné spotřební zboží nebo kvalitní příslušenství? Nahlédněte do sortimentu MEVATEC - dům a zahrada Pro firmy Běžný chod výrobní firmy, kancelářských prostor spotřebuje značné množství facility materiálu. K těm nejběžnějším patří odpadkové pytle do shromažďovacích nádob......

MŽP posílá do obcí přes 5 miliard korun na vodovody, kanalizace i lepší čistění a úpravu vody

Díky dotacím pro 162 nových projektů dojde k výstavbě desítek nových čistíren odpadních vod či stovek kilometrů vodovodní sítě a kanalizace. Investice do vodohospodářských projektů měst, obcí a dalších veřejných subjektů představují jeden ze základních pilířů Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) i v jeho aktuálním programovém období do roku......

Nepovolené terénní úpravy mohou vést k naprosté degradaci lesní půdy

Společnost Popelíky s.r.o. se pustila roku 2021 do tak razantních úprav lesního pozemku v Orlických Zlákovicích, až si za to vysloužila výraznou pokutu ze strany České inspekce životního prostředí, a to ve výši 3 580 000 korun. Podle vyjádření inspekce jednala totiž firma vůči lesnímu pozemku obzvláště bezohledným a nešetrným způsobem. Neoprávněný zábor a......

Nový cíl EU na propad uhlíku o 15% do roku 2030

Parlament na svém zasedání přijal nový cíl zvyšující klimatické ambice EU do roku 2030. Nové cíle, které mají zvýšit propad uhlíku o 15%, budou pro členské země závazné. Zároveň mají zajistit zlepšení správy a monitorování, včetně sankcí za nedodržení závazků. Cíl EU pro rok 2030 pro čisté pohlcování skleníkových plynů v odvětví půdy, změn ve... ...

Recyklohraní pomáhá jihomoravským mateřským, základním i středním školám učit o klimatické změně

S cílem pomoci pedagogům vyučovat o klimatické změně vytvořil školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět metodickou příručku EKOABECEDA pro klima a čtyři sady výukových scénářů. Celý komplet doplňuje ještě seriál deseti krátkých tematických videí namluvených hercem Petrem Vackem. Pro školy zapojené do Recyklohraní jsou veškeré tyto... ...

Veletrh ekologických technologií Verde.tec

Ve dnech 17. - 19. března 2023 se na athénském výstavišti Mediterranean Exhibition Center (M.E.C.) uskutečnil 5. ročník mezinárodního veletrhu ekologických technologií Verde.tec 2023, jehož pořadateli jsou agentura Technoekdotiki a T-Press. Na veletrhu Verde.tec se představili výrobci a distributoři technologií na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, kolektivní...

Výzvy spojené s vodíkovým hospodářstvím se představí na konferenci v Praze

Vědci z celého světa, kteří se zabývají vodíkovými technologiemi, míří do Prahy. Ve dnech 29.-31. března se totiž v české metropoli uskuteční již 13. ročník jedinečné evropské odborné konference s názvem Hydrogen Days 2023. Konference poprvé vedle výzkumných a strategických přednášek nabídne také vzdělávací sekci. ,,Konference je určena primárně pro... ...

Zemědělské dotace přispějí v příštích letech k lepšímu hospodaření s přírodními zdroji a k lepší péči o přírodu a krajinu

Ministerstvo zemědělství připravilo pět nových nařízení vlády, která do roku 2027 stanoví podmínky pro vyplácení hlavních zemědělských dotací. Opatření se týkají ekologického zemědělství, šetrného hospodaření, zmírňování dopadů klimatické změny i pomoci producentům posílit jejich postavení při vyjednávání s obchodními řetězci. Materiály dnes... ...

Zhodnocení roku 2022 v Kraji Vysočina z pohledu hydrologie

Ke srážkovému deficitu nejvíce přispělo období od ledna do května, červenec, říjen a listopad. Dvě třetiny měsíců roku 2022 tedy byly srážkově více či méně podprůměrné. Srážkově nejvydatnějšími měsíci byly červen a srpen, kdy v součtu spadlo 204 mm srážek, tedy jedna třetina všech srážek loňského roku. Výrazně srážkově bohatý byl naposledy...

35 projektů se utká v 16. ročníku soutěže Žít krajinou

Celkem 35 projektů přihlásily krajské pobočky SPÚ, projektanti, stavitelé nebo obce či vlastníci realizovaných staveb do 16. ročníku soutěže Žít krajinou 2022, kterou od roku 2006 pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ). Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na... ...

Agropocasi.cz - nová webová aplikace nejen pro zemědělce

Rychlá a snadná dostupnost co nejpřesnějších informací o počasí je klíčová pro operativní rozhodování prakticky u všech agrotechnických zásahů, jako je zakládání porostů, hnojení, ochrana rostlin nebo sklizňové práce, ale i pro chovatele hospodářských zvířat, lesní hospodáře a manažery v komunální sféře. Nový portál Agropočasí pomůže širokému... ...

Ministerstvo zemědělství podpoří z evropských fondů druhovou pestrost v lesích a také upraví základní podmínky pro hospodaření zemědělců

Tisková zpráva - Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo dotace na Lesnicko-environmentální platby pro zlepšení životního prostředí, přípravu na změnu klimatu a ochranu lesů. Do roku 2027 na ně poskytne téměř 450 milionů korun. Dotace jsou součástí Společné zemědělské politiky, jsou financovány z evropských zdrojů a ze státního rozpočtu. Další... ...

Zajištění kritických surovin - nutnost pro realizaci zelené a digitální transformace EU

Komise 16. března představila plán na zajištění přístupu EU k bezpečným, diverzifikovaným, cenově dostupným a udržitelným dodávkám kritických surovin, především pro odvětví, jako např. průmysl s nulovými čistými emisemi, digitální průmysl, letectví a kosmonautika a odvětví obrany. Navržený Akt o kritických surovinách rovněž zlepšuje schopnost EU... ...

Dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace míří k lidem, ve výzvách je přes 20 miliard korun

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) už vyhlásil 13 výzev v celkové výši 23,2 miliard korun z celkové dvaačtyřicetimiliardové alokace. To znamená, že celá polovina finančních prostředků z programu je už nyní dostupná zájemcům a další výzvy budou v příštích třech měsících přibývat. Program dosud registruje žádosti o podporu za 12 miliard korun.......

Ministr zemědělství v Bruselu: Je nutné řešit obtížnou situaci na zemědělských trzích, ale také návrhy týkající se ochrany životního prostředí

Zemědělské, lesnické a vodohospodářské aspekty obnovy přírody, iniciativu EU pro opylovače, situaci na trhu se zemědělskými komoditami, nebo asociační dohodu EU se zeměmi Mercosur (společný trh Jižní Ameriky) řešili včera ministři zemědělství Evropské unie v Bruselu. Ti se shodli, že by členské státy měly více bojovat proti úbytku opylovačů, kteří jsou... ...

Nová reforma uspořádání trhu EU s elektřinou navržená Komisí

Komise 14. března navrhla novou reformu uspořádání trhu s elektřinou v EU. Cílem této reformy je zrychlit proces využívání obnovitelných zdrojů energie, úplné ukončení využívání zemního plynu a lépe chránit spotřebitele před výkyvy cen energií, a tím zajistit klimaticky neutrální průmysl a podpořit jeho konkurenceschopnost. Navrhovaná reforma předpokládá......

Zkušební provoz bioplynové stanice v Plazích u Mladé Boleslavi

Společnost COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., která je členem České asociace odpadového hospodářství, spustila zkušební provoz v Plazích u Mladé Boleslavi. V listopadu 2021 začala v průmyslové zóně Plazy výstavba bioplynové stanice. Jejím cílem je zpracovávat až 25 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu. Provoz bioplynové stanice bude produkovat vlastní bioCNG,... ...


Středa 22. března 2023


Nový program na podporu startupů v oblasti čistých technologií

Platforma Vestbee spustila nedávno společně s dalšími partnery v oblasti průmyslu a předními investory speciální program Hello CleanTech. Ten se zaměřuje na podporu takových startupových společností, které vyvíjejí působivá technologická řešení, posunují sektor čistých technologií dopředu a současně mají reálný dopad na světovou energetiku. Startupy vybrané...

Teplá voda pro firmy - levně a spolehlivě ji zajistí?

Tento zdroj tepla a teplé vody najdete tam, kde jsou důležité stabilní dodávky levné vody, tj. nemocnice, hotely, domovy pro seniory, prádelny, prostory pro zpracování potravin či u provozovatelů teplárenských sítí. Až na 100 000 litrů teplé vody o výstupní teplotě 90 °C se mohou těšit majitelé tepelného čerpadla MHI Q ton využívajícího při svém provozu... ...