feed info

10 článků z EnviWeb - GMO

Velké firmy mohou žádat o dotace na pomoc s vysokými cenami energií

Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo přijímat žádosti o dotace z programu podpory pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise (DKR). Podnikatelé mohou žádat do 31. ledna 2023, připraveno je až 30 miliard korun. ,,Vláda zastropovala ceny energií pro malé a střední podniky. Pro ty větší,......

JAK MÍRNIT DOPADY ELEKTROODPADU A SPOLEČNĚ TAK PŘISPÍVAT K TRVALÉ UDRŽITELNOSTI

V roce 2050 celosvětová populace dosáhne 9 miliard lidí a k zajištění udržitelné budoucnosti je nutností efektivní využití surovin a zdrojů. Vzniká tedy stále větší tlak na původní přírodu i na primární zdroje surovin. Se stále rostoucí spotřebou se jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu stal právě elektroodpad. Jak společně přispět k trvalé... ...

Metodický návod MPO pro recyklaci plastů

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo na svých stránkách nový metodický návod pro recyklaci plastů, který se týká vydávání vyjádření MPO v případě ukončení odpadového režimu podle zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.). Konkrétně se jedná o vyjádření, zda se výsledná věc běžně využívá ke konkrétnímu účelu, zda pro ni existuje trh nebo poptávka a......

Na střechu nejvýznamnější rakouské multifunkční haly nainstalovala Vídeň fotovoltaiku

Vídeň podnikla další krok ve své cestě stát se do roku 2040 klima-neutrálním městem. Na střeše Wiener Stadthalle, nejvýznamnější rakouské eventové a sportovní haly, dokončila koncem října instalaci fotovoltaických panelů, které ročně vyrobí přes 1,1 miliónů kilowatthodin elektřiny. Po listopadovém pilotním provozu čeká panely v prosinci spuštění již...

16. listopadu - Mezinárodní den tolerance

"Tolerance je respekt, přijetí a ocenění bohaté rozmanitosti našich světových kultur, našich forem vyjádření a způsobů lidského bytí." Deklarace principů tolerance UNESCO z roku 1995.V roce 1996 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci 51/95, která vyhlásila 16. listopad Mezinárodním dnem tolerance. Tato akce následovala po přijetí Deklarace zásad tolerance... ...

Budoucnost hmyzu a české krajiny závisí na podobě dotací. Situace je vážná

V Evropě je téměř desetina druhů samotářských včel a čmeláků ohrožena vyhynutím, a to pro více než polovinu druhů ani nemáme dostatek údajů. Evropských motýlů ubylo o 39 % od roku 1990. Tyto a další alarmující informace přináší nový český překlad Atlasu hmyzu. [1] Za jednu z nejzásadnějších příčin úbytku opylovačů je přitom považována...

Zpráva o životním prostředí ukazuje, že se ČR nedaří řešit klimatickou krizi. Emise neklesají, krajina chřadne

Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2021, kterou dnes projednává vláda ČR [1], ukazuje, že emise skleníkových plynů posledních pár let neklesají, byť v průmyslu se je daří snižovat. Při kácení odumírajících lesů se totiž ve velkém uvolňuje uhlík. Loni se také nepohnul podíl obnovitelných zdrojů energie, tento rok však růst můžeme...

COP 27: EU ohlásila zvýšení klimatického cíle pro rok 2030, k udržení nárůstu globální teploty na hranici 1,5 °C to stačit nebude

Evropa včera na klimatické konferenci OSN v Egyptě (COP 27) ohlásila, že je připravena zpřísnit svůj emisní cíl pro rok 2030. Přibližuje se tak blíže k plnění Pařížské dohody, zvýšení cíle jen o 2 % (tj. snížit emise do roku 2030 o 57 % místo aktuálních 55 %) ale nereflektuje vážnost situace. Jde také o promarněnou příležitost inspirovat k...

Přísnější cíle pro FIT for 55

Dne 8.11. se Rada a Parlament dohodly na přísnějších cílech pro snižování emisí v členských státech v rámci nařízení o sdílení úsilí. Prozatímní dohoda schvaluje cíl snížit emise do roku 2030 o 40 % oproti roku 2005 v odvětvích, které nespadají do systému EU-ETS, což je silniční a námořní doprava, odpady, malé průmyslové odvětví a zemědělství.... ...

MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY ESG UŽ NYNÍ OVLIVŇUJE NEPŘÍMO. NEJČASTĚJI V?PODMÍNKÁCH SUBDODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE A VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Povinnost ESG reportování se v důsledku nové směrnice CSRD rozšíří na 1500 velkých firem v Česku, a to s účinností v první vlně od roku 2024. V tomto roce již firmy budou muset shromažďovat data, která budou sloužit jako podklad reportingu pro rok 2025. Ačkoli pro malé a střední podniky vzniknou přímé povinnosti nefinančního reportingu až později, ESG je už...