feed info

10 článků z EnviWeb - GMO

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 2. listopadu 2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 43. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově nedošlo k výraznější změně... ...

Future Farming kupuje zemědělský areál v Přerově nad Labem

Společnost Future Farming se dohodla se společností ZVO Group na odkupu zemědělského areálu v Přerově nad Labem. Skupina ZVO Group pěstuje v Polabí polní zeleninu, brambory a obilí a její areál je podle zástupců Future Farming vhodný k výstavbě další aquaponické infrastruktury. Hodnotu transakce se smluvní strany rozhodly nezveřejňovat. V areálu o rozloze dva... ...

Jak správně třídit dřevní recyklát prozradí brožura společnosti Kronospan

Společnost Kronospan, člen České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), je průkopníkem při využívání dřevěného recyklátu, který používá při výrobě dřevotřískových desek již od roku 2006, v roce 2022 pak proběhla v jihlavském závodu instalace technologie na využití dřevěného recyklátu i při výrobě OSB desek. Nyní Kronospan vydal brožuru, která... ...

Lhostejnost, nezájem o životní prostředí?Pila Paskov opět v hledáčku inspekce

Firma Mayr-Melnhof Holz Paskov, která provozuje Pilu Paskov, opakovaně porušuje vodní zákon tím, že umožňuje únik odpadních vod do toku Olešná. Od roku 2017 Česká inspekce životního prostředí společnosti uložila již čtyři pokuty ve výši téměř dva miliony korun. 8. října 2022 nabylo právní moci další rozhodnutí inspekce, společnost musí zaplatit 1 200 000......

Zkrotíme energie - jak na energetickou nezávislost obcí a měst

Konference ukáže realizované nebo rozbíhající se projekty na úrovni obcí a měst, které posilují energetickou bezpečnost tuzemských municipalit a jejich nezávislost na fosilních zdrojích. Řešit se bude oblast zateplování budov, využití obnovitelných zdrojů energie či první projekty komunitní energetiky. Možnosti financování těchto úsporných projektů z... ...

Nahradí pionýrské dřeviny produkci smrku?

Projevy globální klimatické změny nás vedou k úvahám o změně hospodaření v lesích. Vědci a lesníci zkoušejí a zavádějí doposud opomíjené dřeviny a pěstební postupy, preferují odklon od pasečného hospodaření. Jejich pozornost se zaměřuje na sucho snášející odolné druhy, případně vybrané provenience stanovištně vhodných dřevin. Pro obnovu lesů hledají......

Přestože kůrovcová kalamita ustupuje, vznikají nové takzvané červené zóny

Ministerstvo zemědělství rozšířilo území tzv. červené zóny. V těchto oblastech mohou lesníci upustit od některých opatření tak, aby mohli efektivněji zasáhnout proti kůrovci. V roce 2019, kdy došlo k označení prvních zón, se tyto plochy díky zrychlující výsadbě lesů nové generace zase začínají zelenat. Ministerstvo zemědělství aktualizuje vymezení území......

Vídeň rozšiřuje plán úspor energie. Přibývají odborné audity s garancí či zelené zdroje

Rakouská metropole dlouhodobě usiluje o snížení spotřeby energie. Ve stínu ruské invaze na Ukrajinu své snahy ještě zintenzivnila. Přinášíme přehled vybraných opatření, kterými Vídeň systematicky snižuje spotřebu, ale také omezuje využití fosilních paliv. Odborné audity, nižší teploty v budovách či MHD, modernizace a redukce osvětlení či přechod na zelené......

Videomedailonek o Městské části Praha 14, která uspěla v MA21

Poslední roky prokázaly, že udržitelnost a udržitelný rozvoj je princip, který pomáhá zkvalitnit život obyvatel měst a obcí nejen ve světě, ale i u nás. Do programu na podporu udržitelného rozvoje obcí a regionů místní Agendy 21 (MA21) se zapojují mnohé obce i města, protože jim tento dobrovolný nástroj pomáhá v konkrétním řešení komplexního přístupu k... ...