feed info

3,365 článků z Vesmír

(Ne)umělá sladidla

Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických sladidel nové úrovně. Jsou tedy nebezpečná, nebo mohou být i prospěšná?

Čím více éček, tím méně důvěry

Na zdravotní nezávadnost potravinářských aditiv jsou kladeny přísné nároky. Postoj zákazníků k nim je však téměř stejně negativní jako k prokazatelně toxickým kontaminantům.

Genová terapie ALS : jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou praxi první genovou terapii pro pacienty s ALS. Lenka Šlachtová z 1. LF UK genetické pozadí této nemoci dlouhodobě zkoumá. Ve své genetické studii má i pacienty, na které schválená terapie cílí.

Kamenné jehly

K nápadným a působivým tvarům na zemském povrchu patří svisle protáhlé a nezřídka až desítky metrů vysoké přírodní výchozy hornin – skalní věže. Mnohde jde o oddělenou část celistvého skalního masivu, jinde tvoří celá seskupení, tzv. skalní města, výjimkou však nejsou ani tvary reliktní, vystupující v terénu už zcela izolovaně.

Kde se vzala éčka

Mohlo by se zdát, že přídatné látky jsou výdobytkem moderní doby, ale není tomu tak. Do potravin se přidávají už od pradávna a důvody jsou stále stejné: uchovat jídlo déle, ochránit je před zkažením. Naši prapředkové potravu nejspíš nejprve ukládali do chladu, třeba do hloubi jeskyně, možná sušili, později přišlo na řadu uzení či solení – a zde...