feed info

5 článků z EnviWeb - GMO

Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dne 30. 9. 2022 poslalo MŽP do připomínkového řízení novelu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady (č. 273/2021 Sb.). Podle předkládací zprávy ministerstvo přistoupilo k novelizaci vyhlášky s cílem zabránit nepřiměřeným dopadům na povinné osoby, protože některé povinnosti od ledna 2023 by měly velmi významné ekonomické dopady pro průmyslové podniky a......

Týden udržitelnosti ukázal, co může pro lepší budoucnost udělat každý

Sedmý ročník Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR) propojil více než stovku akcí v celé České republice. Tento celoevropský festival chce přiblížit myšlenky udržitelného rozvoje a ukázat, jak každý jednotlivec může přispět k lepší budoucnosti i kvalitě života. Během týdne 20. - 26. září proběhly výstavy o klimatu, workshopy o městském...

Zvýšení klimatických cílů pro rok 2030

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví, a bezpečnost potravin přijal 3.10.2022 usnesení týkající se požadavků pro konferenci OSN o změně klimatu COP27, která se bude konat v Egyptě 6.-18. listopadu. Očekává se, že EU dosáhne klimatického cíle pro rok 2030 pomocí balíčku Fit for 55 a však poslanci požadují aby EU a G20 přijali ještě......