feed info

7 článků z EnviWeb - GMO

Evropská komise a lídři sektoru spojili síly, aby nahradili maximum fosilního plynu domácím biometanem

Evropská komise a přední představitelé průmyslu, kteří se zavázali k přechodu na zelenou energii, ve středu 28. září oznámili vznik Biomethane Industrial Partnership (BIP). Toto nové partnerství veřejného a soukromého sektoru bylo součástí plánu REPowerEU, jehož dílčím cílem je zvýšit roční produkci a využití biometanu do roku 2030 na 35 miliard m3. Tím se......

Fiktivní průvodní listy sazenic znamenají pokutu pro lesní školku a jejího majitele

Nově založené lesní porosty a životní prostředí v lesích může negativně ovlivnit použití sazenic nevhodného původu. Podmínky, za nichž lze uvádět do oběhu sazenice a osivo lesních dřevin, jsou proto ošetřeny zákonem. Porušení těchto podmínek vyústilo ve dvě pokuty pro podnikatele a firmu navázanou na lesní školku v Dobešově. Pokuta ve výši 250 tisíc...

Jak zastavit ubývání druhů? Obnovou přírody! Zveme na konferenci

Ochrana přírody je potřebná, ale nedokáže zastavit ubývání rostlinných a živočišných druhů a zvrátit krizi biodiverzity. K tomu je nutné přírodu také obnovovat, tedy vrátit zpět ekosystémy, které člověk poničil. Takové jsou hlavní myšlenky připravovaného evropského zákona o obnově přírody Nature Restoration Law. Ve středu 12. října se do Prahy sjedou... ...

Metodický návod k možnosti odděleného soustřeďování potravinového a kuchyňského odpadu rostlinného a živočišného charakteru z domácností

Odbor odpadů MŽP vydal dne 15.9.2022 nový metodický návod k možnosti odděleného soustřeďování potravinového a kuchyňského odpadu rostlinného a živočišného charakteru z domácností v rámci systému nakládání s biologickým odpadem v systémech třídění komunálních odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. M E T O D I C K Ý N Á V O D ......

Poradíme, jak správně topit

Na území Ostravy bylo díky několika kolům tzv. kotlíkových dotací vyměněno již 1 758 zastaralých domácích kotlů. Jejich výměna byla kromě dotací z evropských zdrojů podpořena i z městského rozpočtu, a to částkou 16,2 milionů korun. Jde o opatření, které má podstatný vliv na zlepšování životního prostředí v našem městě. Špatný provoz, zanedbaná... ...

Z konference Surovinová bezpečnost Evropy

Dne 12. září 2022 organizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci českého předsednictví EU celoevropskou konferenci na téma "Surovinová bezpečnost Evropy". Dne 12. září 2022 organizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci českého předsednictví EU celoevropskou konferenci na téma "Surovinová bezpečnost Evropy". Cílem bylo navrhnout a prodiskutovat... ...

Klimatické faktory limitují růst smrku

Přestože v posledních letech v našich lesích ubývá smrku ztepilého, má stále vysoký podíl - 43 %, přitom jeho přirozené zastoupení se uvádí okolo 11 %. Smrk se v České republice původně přirozeně vyskytoval převážně v horských polohách, v nižších polohách byl zastoupen pouze v menší míře na podmáčených, lužních a rašelinných stanovištích a v... ...