feed info

6 článků z EnviWeb - GMO

Ministerstva životního prostředí a zemědělství, obchodníci a potravinové banky budou společně bojovat proti plýtvání potravinami a posílí pomoc potřebným

Dopady koronavirové epidemie spolu s ukrajinskou krizí způsobily výrazný nárůst osob, které se ocitly v tíživé životní situaci a spoléhají na systém potravinových bank. Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a Česká federace potravinových bank ČR podepsaly deklaraci k omezení plýtvání potravinami a pomoci......

Nový spot Vytřiď to! cílí na bioodpad

Herec a moderátor Vašek Matějovský si v našem novém spotu vzal na paškál nejčastější chyby při třídění bioodpadu. O separaci této složky odpadu je aktuálně enormní zájem. Svozové společnosti však evidují vyšší míru znečištění biosložky jiným odpadem, což komplikuje další zpracování bioodpadu v kompostárnách. Biopopelnice se proti pravidlům... ...

OPŽP - aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2022

Do harmonogramu dobíhajícího OPŽP 2014-2020 byla nově zařazena 162. výzva - specifický cíl 3.1 (Prevence vzniku odpadů). Výzva byla dodatečně zařazena za účelem podpory potravinových bank. Důvodem vyhlášení výzvy je aktuální naléhavá potřeba zkapacitnění potravinových bank zejména vlivem krize způsobené onemocněním COVID-19 a válečným konfliktem na... ...

Nová pracovní pozice Analytik dat dálkového průzkumu

Česká informační agentura životního prostředí vypisuje výběrové řízení na pozici Analytik dat dálkového průzkumu. Popis práce: Analýzy dat dálkového průzkumu Země - družicová data, data z leteckých nosičů a dronů (multispektrální, radarová, termální, hyperspektrální). Publikace výstupů prostřednictvím webových služeb a aplikací,...

Třídění a recyklace odpadu v Česku. Jak na to?

Sedmdesát tři procent obyvatel v Česku třídí svůj odpad. Aktuálně na území České republiky dlouhodobě pobývá nebo našlo svůj domov několik set tisíc cizinců a protože se třídění odpadu v jednotlivých zemích liší, přinášíme základní informace o tom, jak správně třídit odpady v České republice. Na tomto odkazu je text k dispozici i v ukrajinském jazyce. ......

Návrh revize Směrnice o průmyslových emisích (IED) a Nařízení o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR)

Dne 5. dubna 2022 přijala Evropská komise (EK) návrhy revidovaných opatření EU, které řeší znečišťování z velkých průmyslových zařízení. Tyto návrhy se týkají revize Směrnice o průmyslových emisích (IED) a revize Nařízení o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR). Tyto právní předpisy mají pomoci předcházet znečištění...