feed info

9 článků z EnviWeb - GMO

Přihlaste se do soutěže o malý zelený audit

Britské velvyslanectví v Praze ve spolupráci s Britskou obchodní komorou ČR pořádá soutěž pro firmy, které se chtějí vydat na cestu k udržitelnosti a snížení své uhlíkové stopy. Přihlaste svou firmu do soutěže a udělejte krok na cestě k udržitelnosti. Vítěz získá zdarma "malý zelený audit", který může firmě pomoci zmapovat dopady činnosti nebo výroby,......

FOR PASIV 2022 aneb Jak na úsporné bydlení

Na březen si nezapomeňte naplánovat návštěvu oblíbeného veletrhu FOR PASIV. Po nucené přestávce vám opět nabídne novinky v oblasti nízkoenergetického a pasivního bydlení, představí trendy ve využívání přírodních zdrojů, nových technologií a možnosti státních dotací na úsporné bydlení. Státní fond životního prostředí ČR si pro vás připravil na......

Historická ortofotomapa z 50.let se otevírá

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) společně s VGHMÚř Dobruška oznamuje změnu licenčních podmínek pro datovou sadu Historická ortofotomapa (50. léta). Datová sada je nyní dostupná široké veřejnosti pod licencí CC-BY 4.0 (Uveďte původ 4.0 Mezinárodní). Při každém použití těchto dat je tedy nutné uvést licenci CC-BY 4.0, název díla a...

Krnov: Služba sdílených kol se osvědčila

Službu sdílených kol město nabídlo letos poprvé. Jelikož se osvědčila, bylo už vyhlášeno zadávací řízení na provozování systému veřejného sdílení jízdních kol v příštích dvou letech. Příjem nabídek končí 15. prosince, ve stejný den rozhodne zastupitelstvo města o zajištění finančního krytí této akce z rozpočtových prostředků let 2022 a 2023. ......

Náhrady - zvířata ohrožená nepřítomností chovatele

Zvířata, kterým hrozí uzavření v bytě nebo v jiném prostoru, nebo zvířata, kterým chovatel nemůže zabezpečit péči ze zákonem stanovených důvodů. Orgán nebo jiná osoba, která provádí zapečetění bytu nebo jiného prostoru, či jiné opatření, v jehož důsledku nebude do bytu nebo jiného prostoru dočasně nikdo vcházet, je povinna se ujistit, že v bytě...

Nejnovější materiály v připomínkovém řízení

2. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů Návrh nařízení vlády Ministerstvo průmyslu a obchodu Čj. OVA: Čj. předkladatele: MPO 14503/22/31200/01000 Aktualizováno: 18.2.2022 ......