feed info

7 článků z EnviWeb - GMO

Ministryně životního prostředí jmenovala nové členy Rady Státního fondu životního prostředí ČR

V úterý 23. února se poprvé od říjnových voleb sejde v novém složení Rada Státního fondu životního prostředí ČR. V poradním sboru ministryně pro otázky rozdělování finančních prostředků Fondu do ochrany životního prostředků nově zasedne 10 členů, 8 stávajících zůstává. Předsedkyní Rady Fondu byla jmenována poslankyně Jana Krutáková (STAN). V......

Úhrada nákladů spojených se zajištěním zvláštního opatření ministerstvem

Dne 1. 2. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela zákona na ochranu zvířat přinesla nové ustanovení § 28d - Úhrada nákladů spojených se zajištěním... ...

Přihlašování filmů na 48. ročník festivalu EKOFILM začalo

Ode dneška až do 30. dubna mohou tvůrci a produkční i distribuční společnosti přihlašovat filmy na 48. mezinárodní filmový festival s ekologickou tematikou EKOFILM. Nejstarší environmentální filmový festival v Evropě proběhne už tradičně v Brně v termínu 12.-15. října 2022 a jeho organizátoři se letos rozhodli pro maximální tematickou otevřenost. Filmaři mohou...

Databáze SCIP umožňuje vyhledat 7 milionů předmětů

Od ledna 2021 téměř 7 000 společností úspěšně předložilo agentuře ECHA miliony oznámení o látkách vzbuzujících mimořádné obavy, které jsou obsaženy ve výrobcích (zveřejněno ECHA 2. 2. 2022). Od 5. ledna 2021 musí společnosti uvádějící předměty na trh EU podávat agentuře ECHA oznámení do databáze SCIP, pokud předměty obsahují látky vzbuzující... ...

Metodický pokyn k ohlašovacím povinnostem lékáren ve vztahu k odpadu léčiv z domácností

M E T O D I C K Ý P O K Y N Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k ohlašovacím povinnostem lékáren ve vztahu k odpadu léčiv z domácností převzatému v souladu se zákonem o léčivech podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává tento metodický pokyn k zajištění jednotného ohlašování údajů...

Silniční mostní váhy Rodan - pro nové instalace i renovace vážních systémů

Zvážit přesně, rychle a spolehlivě prázdný nebo plný nákladní automobil je pro řadu společností naprostým základem a v době, kdy cena zboží a materiálu stále roste, je efektivní vážení stále důležitější. Mostní váhy najdou uplatnění v řadě oborů Silniční mostní váhy představují spolehlivou technologii navrženou pro vážení silničních vozidel.......