feed info

5 článků z EnviWeb - GMO

Firma Metaldyne Oslavany znovu doplatila na zastaralou technologii čištění odpadních vod

Česká inspekce životního prostředí uložila společnosti Metaldyne Oslavany pokutu ve výši 400 tisíc korun za překročení limitů u několika ukazatelů znečištění stanovených integrovaným povolením pro vypouštění odpadních vod z neutralizační stanice do řeky Oslavy. Rozhodnutí inspekce je v právní moci od 7. ledna 2022. Ze strany společnosti se jednalo o obdobné......

Pokyny k nařízení REACH k registraci látek byly přeloženy

Verze 4.0 Pokynů pro registraci je nyní k dispozici ve 23 oficiálních jazycích EU. Pokyny jsou v souladu se dvěma prováděcími nařízeními Evropské komise - jedním o registraci a sdílení údajů po uplynutí konečné lhůty pro registraci zavedených látek a druhým o aktualizaci registračních údajů. Nová verze objasňuje, jak probíhá proces registrace v době, kdy... ...

Vídeň postaví cyklomagistrálu

Rakouská metropole začne ještě letos s výstavbou nové čtyřmetrové prioritní cyklostezky přímo z centra přes Dunaj na severovýchod města. Sedmikilometrovou cyklodálnici o šířce přesahující čtyři metry doplní i nová zeleň a další opatření na zvýšení atraktivity veřejného prostoru. Dostat se na kole z předměstí až do samého centra, a to pohodlně,...

Únorová Priorita představuje ochranu sov, chystané projekty i úspěšné realizace

Od posledních voleb máme novou vládou a s ní i novou ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou. V únorovém čísle našeho časopisu se jí ptáme, na co se její rezort chce zaměřit a jaké priority bude zastávat. Jednou z prvních akcí paní ministryně ve funkci bylo slavnostní zahájení velké investice na Svratce v Brně. Vznikne tam velký soubor... ...

Konference Živá krajina poprvé představí výhody regenerativního zemědělství v ČR

První ročník konference o regenerativním zemědělství s názvem Živá krajina se uskuteční začátkem března. Podpoří zemědělce v šetrném způsobu hospodaření, otevře odbornou debatu nad možnostmi zlepšování kvality polí, ozdravování půdy a snižování emisí skleníkových plynů ze zemědělství. Regenerativní zemědělství přináší odpověď na otázky, jak......