feed info

10 článků z EnviWeb - GMO

Bikesharing se těší v Ostravě stále velké oblibě, sdílená kola jsou ideální pro krátký přesun po městě

Systém půjčování městských jízdních kol, které si lze na jednom místě půjčit a na jiném vrátit, funguje v Ostravě již čtvrtým rokem. Tento ekologický, zdravý a v podstatě rychlý individuální způsob dopravy na krátké vzdálenosti si Ostravané a návštěvníci města velmi oblíbili. Registrovaných uživatelů v aplikaci pro půjčení kola je již více než 40......

První ročník Ceny za krajinu: zvítězila mozaika Moravského Toskánska

Dříve intenzivně využívaná zemědělská krajina, teď pestrá přírodní mozaika přezdívaná Moravské Toskánsko. Proměna okolí Šardic na Hodonínsku učarovala i porotcům prvního ročníku soutěže Cena za krajinu. Tamní ekozemědělec Petr Marada za ni získal první místo a 100 tisíc korun. Výsledky dnes (11. února 2022) ve Křtinách vyhlásili zástupci...

Svaz průmyslu a dopravy zařadil udržitelnost mezi své priority, s vlastním expertním týmem

Svaz průmyslu a dopravy ČR vytvořil expertní tým pro udržitelnost, který zastřeší současnou paletu existujících aktivit této největší zaměstnavatelské a podnikatelské organizace a zároveň je rozšíří a systematizuje. Do nového týmu se zapojili zástupci členských podniků, oborových asociací, ale i spolupracujících akademických organizací. Tým bude svoji... ...

Pro zvýšení podílu buku v našich lesích potřebujeme stanovištně vhodné provenience

Buk lesní byl v minulosti nejvýznamnější dřevinou přirozené druhové skladby našich lesů (40,2 %). V dnešních porostech jeho zastoupení činí pouze 8,8 %. V posledních letech sice jeho podíl trvale stoupá, ale dosažení doporučovaných 18 % je při dosavadním tempu ještě dosti vzdálené. Zvýšení výměry bukových porostů pravděpodobně urychlí mimořádná...

15. února - Mezinárodní den hrochů

I hroši mají svůj den - každý rok se 15. února slaví Mezinárodní den hrochů. Hroši obojživelní jsou třetím nejtěžším recentním druhem sudokopytníka. Za jejich nejbližšího příbuzného je považován hrošík liberijský. Oba tlustokožci jsou zástupci africké fauny a oba jsou výhradně býložravci a obávanými zvířaty ve svém habitatu. Hroch obojživelný......

15. února - Mezinárodní den zelených stěn

Toto datum připomíná výročí narození vynálezce živých stěn a vizionáře, zahradního architekta Stanleyho Harta Whitea v roce 1891. Mezinárodní den zelených stěn oslavuje a vyzdvihuje krásu a ekologické přínosy živých stěn, zelených stěn, vertikálních zahrad i zelených fasád.Chcete-li se do Dne zelených stěn zapojit, sdílejte na všech sociálních sítích svá......

Moscow plans to launch electric buses with fully electric heating system in 2022

In 2022 Moscow is going to launch electric buses with electric heaters, said Nikolai Asaul, the General Director of SUE Mosgortrans at the MENA Transport Congress and Exhibition. He announced the development of the innovative control and monitoring system for electric buses and charging stations. "In the upcoming years, we will continue to actively develop the fleet of electric vehicles,... ...

Ústecký kraj: Krajská kampaň ke třídění odpadů pro obce a školy

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller přivítal na krajském úřadě zástupce společnosti EKO-KOM, aby s nimi prodiskutoval možnosti spolupráce na rok 2022. Region, ve kterém žijeme, nepatří v celorepublikovém měřítku zrovna k těm nejlepším v odpadovém hospodářství, a proto je zapotřebí zvýšit povědomí o třídění odpadu. S tím by mohl pomoci právě Ústecký...

V 17 Zelených oáz se promění okolí škol, radnic i vyloučená lokalita

V sedmém ročníku grantového programu Zelené oázy, který podporuje více zeleně a vodních prvků v sídlech, rozdělila Nadace Partnerství mezi 17 zájemců více jak 1,4 milionu korun. Letos se v programu podporovaném společností MOL Česká republika sešla více jak šedesátka žádostí. Díky grantu letos vyroste například v srdci brněnské vyloučené lokality nový...

Vliv protipandemických opatření na sběr tříděných odpadů v obcích ČR

Pandemie onemocnění COVID-19 a s ním spjatá opatření měla vliv na celou řadu každodenních činností, třeba i na třídění odpadů v českých domácnostech. S odstupem času teď můžeme sledovat odchylky třídění v jednotlivých čtvrtletích pandemických let 2020 a 2021 od dlouhodobých trendů. Zejména první a druhé čtvrtletí obou let zaznamenalo výraznou proměnu......