feed info

9 článků z EnviWeb - GMO

ČR a Polsko dnes podepsaly dohodu o spolupráci k řešení vlivů těžby v dole Turów. Ta příhraničním obcím přináší peníze na vodovody, podzemní bariéru proti odtoku podzemních vod, zelený val proti prachu i hluku a budoucnost s právní zárukou

Po dlouhých měsících vyjednávání dnes v Praze stvrdili český premiér Petr Fiala s polským premiérem Mateuszem Morawieckim svými podpisy Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky. Zároveň hejtman Libereckého kraje......

Má výchova mlazin vliv na obsah vody v půdě?

V posledních letech se zhoršuje zdravotní stav lesů v České republice a dochází k rozpadu převážně monokulturních porostů smrku a borovice. Tento vývoj se dává do souvislosti s probíhající globální klimatickou změnou, která je spojena s vysokými teplotami a nedostatkem srážek ve vegetačním období. V posledním desetiletí byly teplotně mimořádně nadnormálními......

Národní park Křivoklátsko bude nejen lépe chránit přírodu, ale podpoří rozvoj regionu

Ministerstvo životního prostředí zahájí v nejbližší době proces vyhlašování národního parku Křivoklátsko, který by měl být na 16 % nejcennějšího území stávající chráněné krajinné oblasti. Naprostá většina těchto pozemků je ve vlastnictví státu. Nový národní park by měl chránit zdejší rozmanité lesy, skály a suťoviska, stepi, neprostupná údolí,......

Národní plány povodí

Národní plán povodí Odry eAGRI > Voda > Plánování v oblasti vod > 3. plánovací období > Zveřejněné informace > Národní plán povodí 28.1.2022 Zpracované podle § 24 vodního zákona, upravené podle připomínek uživatelů vody a veřejnosti a schválené vládou České republiky usnesením č. 31 ze dne 19. 1. 2022. celý článek Národní plán povodí Dunaje eAGRI >......

Nová pracovní pozice Projektový manažer Centra environmentálního výzkumu

Popis práce Řízení a průběžná kontrola realizace projektu ,,Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost" v rámci Programu Prostředí pro život v souladu s obecnými i specifickými pravidly dotačního programu, tj. dosažení cílů projektu při dodržení stanovených kritérií projektu Monitorování... ...

Tajné jednání vlády schválilo smlouvu s Polskem o dolu Turów, která je pro Česko nevýhodná

Zelení odmítají postup české vlády k dolu Turów. Vláda Petra Fialy schválila návrh smlouvy na tajném jednání a premiér ji dnes podepisuje. ,,Unijní orgány i polské soudy opakovaně potvrzují, že těžba je nelegální. Odborné posudky hydrogeologů prokazují, že opatření na ochranu vody které smlouva obsahuje, jsou nedostatečná. Přesto vláda vychází Polsku... ...

Firma věděla o možnosti úniku závadných látek, nic proti tomu ale nepodnikla

Společnost Bílovská zemědělská, hospodařící na Plzeňsku, nezabránila úniku nebezpečných závadných látek ze svého areálu, ačkoli si tohoto rizika byla vědoma. Ze střediska Bílov, kde se společnost zabývá živočišnou a rostlinnou výrobou, odtékala do občasné vodoteče protékající na okraji areálu a dál až do Sedleckého potoka směs močůvky, hnojůvky,... ...

INISOFT Podcast - Bylo nás pět

Představujeme Vám nový podcastový seriál, kterým Vás bude provázet Petr Grusman - náš kolega, jeden ze zakladatelů a jednatel společnosti INISOFT. V tomto úvodním dílu "Bylo nás pět" se dozvíte něco o našem vzniku, historii, čím se zabýváme a kam míříme. Zkrátka kdo jsme "my" - INISOFT. ...

Reakce Ministerstva zemědělství k vyjádření Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR

Ministerstvo zemědělství (MZe) odmítá tendenční informace, které opakovaně zaznívají od představitelů Agrární komory ČR (AKČR) a Zemědělského svazu ČR (ZSČR). Není pravda, že by Strategický plán Společné zemědělské politiky (SP) nebyl s nevládními organizacemi projednáván. Výsledná podoba respektuje připomínky organizací s různými požadavky, které v......