feed info

5 článků z EnviWeb - GMO

Změna práva hospodařit s majetky Lesů ČR a Vojenských lesů a statků ČR se prozatím odkládá. Je důležité zpřesnit seznam pozemků, které mají být vyměněny

Pověřený ministr zemědělství Marian Jurečka a ministryně obrany Jana Černochová se po vzájemné dohodě rozhodli odložit úpravu majetkoprávních vztahů mezi státními podniky Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky ČR. Důvodem je více optimalizovat seznam pozemků, které budou do směny zahrnuty, a tím tak výrazně zvýšit efektivitu hospodaření na scelených......

Káva se SFŽP ČR aneb co nového chystáme pro obce a města

Plánujete ve své obci stavbu kanalizace, vodovodu nebo čistírny odpadních vod? Rádi byste snížili energetické nároky veřejných budov, zlepšili nakládání s odpady nebo připravili svoji obec na změnu klimatu? Nenechte si ujít naše webináře. Připravili jsme pro vás týden webinářů, kdy si můžete v klidu své kanceláře poslechnout téma, které vás zajímá.... ...

Nové výukové programy přiblíží žákům život čápů i aktuální problémy stěhovavých ptáků

Česká společnost ornitologická (ČSO) připravila čtyři nové výukové programy pro venkovní výuku. Jsou zaměřené na dvě témata: čápy a migraci ptáků. Formou her a vlastního prožitku se mladší žáci seznámí s průběhem hnízdění čápů a nebezpečími, kterým čelí stěhovaví ptáci na svých cestách. Starší žáci hledají příčiny a řešení reálných......

Odpadová brožura U nás plýtvat nebudeme

Nová česká odpadová legislativa, platná od začátku loňského roku, nepřímo podporuje prevenci vzniku odpadu jako nejefektivnější a nejlevnější cestu k dosažení ambiciózních cílů pro třídění a využití odpadu. Stát také zákonem stanovil jasná pravidla pro veřejné zadávání, kterými mají úřady mj. předcházet vzniku odpadů. Environmentálně a sociálně......