feed info

7 článků z EnviWeb - GMO

CENIA vydala knihu TVÁŘ ČESKÉ KRAJINY V PROSTORU A ČASE

CENIA vydala knihu ,,Tvář české krajiny v prostoru a čase" s podtitulem Mapování CORINE Land Cover 1990-2018 v socioekonomických souvislostech. Publikace pojednává na podkladu dat mapování krajinného pokryvu CORINE Land Cover o fenoménech v české krajině. Zabývá se změnami krajinného pokryvu a využití půdy v Česku během tří desetiletí po sametové revoluci a......

Data z dotazníku obcí za rok 2020: littering a odpadkové koše

Od roku 2020 intenzivně řešíme situaci ohledně litteringu na území ČR. V rámci shromažďování dat jsme upravili Dotazník o nakládání s komunálním odpadem, do kterého jsme zahrnuli i několik otázek týkajících se jak litteringu, tak odpadkových košů, které s volně pohozenými odpady úzce souvisí. Litteringem se rozumí odpad volně pohozený či ponechaný na......

Úkol pro novou vládu: čím nahradit uhlí? O energetickou soběstačnost může Česko přijít už za sedm let

Odklon od uhlí nastává rychleji, než se před několika lety čekalo, ukazuje analýza projektu Evropa v datech. Nová německá koalice chce konec uhlí uspíšit o osm let oproti původním plánům, urychluje se také v Polsku. Právě tyto dvě země zatím společně s Českem zastávaly roli ,,uhelných šampionů" Evropy. Do budoucna vsadí hlavně na vítr a plyn, Německo také na......

Školy na Praze 4 učí žáky sledovat a vyhodnocovat kvalitu ovzduší

Problematika kvality ovzduší se pomalu ale jistě dostává i do vzdělávacích zařízení, která vychovávají naše budoucí generace. Tomu se snaží napomáhat i Agdata City, český lídr v oblasti komerčního monitoringu meteorologických podmínek a kvality ovzduší. Dvě základní školy na Praze 4 byly osazeny moderními meteostanicemi a senzory kvality ovzduší PM, NO2, CO a......

Oblastní plány rozvoje lesů

Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku 22.12.2021 Ministerstvo zemědělství dne 21. 12. 2021 schválilo oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku. Ministerstvo zemědělství podle § 23 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a... ...

Odhalit falešný včelí med bude snazší. Výzkumníci z VÚRV a PřF UK vyvinuli metodu, jak odlišit specifické proteiny pravého medu od náhražek

Včelí med patří mezi nejfalšovanější potraviny na světě. Způsobů pančování je velké množství. Nejčastějšími podvody jsou přimíchávání sirupů z cukrové třtiny, kukuřice či rýže. Odhalení falšovaného medu je nesnadné a obvykle je zapotřebí využití více metodických přístupů. Pomoci může nová metoda, kterou vyvinuli vědci z Výzkumného ústavu... ...