feed info

7 článků z EnviWeb - GMO

Předvánoční Priorita je o uhlí, penězích pro obce a o vodních projektech

Prosincové vydání přináší dva texty týkající se přechodu energetiky z uhlí na obnovitelné zdroje. Uhelné regiony mají možnost připravovat strategické projekty, které pomohou s jejich transformací. K přechodu z uhlí dopomáhá i Modernizační fond. Aktuálně schválené prostředky míří do tepláren na modernizaci jejich provozů. Efektivní nakládání s... ...

Rada potvrdila předběžnou dohodu o 8. akčním programu pro životní prostředí

Rada schválila na svém zasedání předběžnou politickou dohodu ohledně osmého akčního programu pro životní prostředí ze začátku prosince tohoto roku. Akční program obsahuje soubor závazků týkajících se ochrany klimatu a životního prostředí do roku 2030. Program úzce souvisí se Zelenou dohodou pro Evropu a obsahuje také mechanismy pro sledování pokroku v plnění......

Složitý systém nakládání s obalovými odpady na Slovensku

Česká republika má dlouhodobě stabilně fungující systém třídění a recyklace odpadů, jehož financování z velké části zajišťuje více než 20 let nezisková autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Dosavadním principem fungování jedné autorizované společnosti je stabilní transfer finančních prostředků od výrobců, kterým zákon ukládá rozšířenou... ...

Schválení oblastních plánů rozvoje lesů

Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 41 - Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky eAGRI > Lesy > Lesnictví > Lesnické plánování 29.11.2021 Ministerstvo zemědělství dne 24. 11. 2021 schválilo oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 41 - Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky. celý článek Schválení oblastního......

V třídění a recyklaci nápojových kartonů Češi zaostávají

Česká republika se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách v evropském žebříčku třídění papírového a plastového odpadu, ovšem v třídění a následné recyklaci jiných odpadových materiálů včetně nápojových kartonů zaostává za evropským průměrem. Belgie, Německo a Španělsko jsou naopak v této oblasti na špici. Podle statistiky společnosti EKO-KOM......