feed info

8 článků z EnviWeb - GMO

Prázdný bílý papír jako nástroj mocných? Teplárny brání moderním dodavatelům tepla ve výstavbě

Na energetickém trhu přituhuje. Provozovatelé neekologických uhelných tepláren se musí vypořádat nejen se zdražením kvůli nákupu drahých energií, ale i rostoucím cenám emisních povolenek, kterými si kupují právo na své k přírodě nešetrné provozy. Po přechodu na ekologické zdroje pro své teplárny ani vidu ani slechu, a tak si brání svá teritoria zuby nehty. V......

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 1. prosinci 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 47. týdnu na území ČR celkově normální. Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově silně... ...

Mikuláš netradičně. Obdarujte a pozorujte ptáky na krmítku, vyzývají ornitologové

Nadílka pro opeřence. Kosům jablka, brhlíkům slunečnicová semena a sýkorám vlašské ořechy. Česká společnost ornitologická vyzývá veřejnost, aby na Mikuláše myslela také na drobné volně žijící ptactvo a obdarovala ho vhodným krmivem. Pozorování ptáků na krmítku a jejich poznávání je skvělou aktivitou pro děti, které z pohodlí domova zjistí víc o životě......

Pod Vídní dřímá obří zdroj tepla pro statisíce domácností. Město ho chce využít do deseti let

Tři kilometry pod Vídní se v miliony let staré geologické vrstvě nachází ohromné zásoby horké vody. Metropole ji chce využít jako zdroj tepla pro vytápění statisíců domácností, a to nejpozději do roku 2030. Geotermální energie sehraje podle Vídně zásadní roli v přechodu na bezemisní energetiku. Dálkové zásobování teplem patří mezi nejvýznamnější položky...

Připomínky ČAOH k návrhu POH ČR

Návrh aktualizace Plánu odpadového hospodářství České republiky je ve fázi meziresortního připomínkového řízení. Státní úřady i řada organizací zaslala MŽP své připomínky k POH ČR. Mezi odbornými připomínkami jsou i připomínky České asociace odpadového hospodářství. Jako obvykle jsou naše připomínky k dispozici i veřejně. Níže je uveden plný text......

Pro rozvoj čisté mobility potřebujeme nové obnovitelné zdroje

Roční spotřebu dvojnásobného počtu elektromobilů, než kolik jich ve svém nejoptimističtějším scénáři očekává v roce 2030 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tolik elektřiny ročně vyrobí existující obnovitelné zdroje umístěné méně než půl kilometru od hlavních silničních tahů. Takový je hlavní závěr analýzy, kterou zadala a dnes představila Komora OZE....

ŠKODA AUTO se novým směřováním oblasti nákupu NEW PROCUREMENT ještě více zaměří na udržitelný rozvoj

ŠKODA AUTO nově orientuje svou oblast nákupu. Kritéria udržitelného rozvoje budou v budoucnu hrát při nákupu materiálů a komponentů rozhodující roli. Podle principu cirkulární ekonomiky klade automobilka ještě větší důraz na recyklované a recyklovatelné suroviny a vychází tak vstříc i potřebám a očekáváním svých zákazníků. ,,Jako největší soukromá......