feed info

7 článků z EnviWeb - GMO

Lítožnický rybník láká ledňáčky i turisty

Příměstská krajina mezi pražskými Běchovicemi a Dubečí se v posledních letech proměnila k nepoznání. Podařilo se zde plnohodnotně revitalizovat dříve napřímenou Říčanku v přirozeně meandrující mělký potok s podmáčenými loukami a množstvím tůní. Namísto třech rybochovných rybníků v havarijním stavu vznikl jeden s extenzivním chovem, ostrůvky,... ...

Česká inspekce životního prostředí už nebude reagovat na podněty, aneb Absurdita moci sedmé velmoci

Absurdní titulek? Pobuřuje vás? Pobuřuje vás stejně jako se mnohá média a některé osobnosti cítí pobouřeny tím, že inspekce si dovolila zabývat anonymním podnětem, kterým se však musí ze zákona vždy zabývat? A to i kdyby se podnět týkal stížnosti, že vám soused hodil na zahrádku žížalu? Zajímá někoho, kolik hodin práce strávili odborně vzdělaní... ...

Nový informační standard pro lesní hospodářskou evidenci

Ministerstvo zemědělství vydalo nový informační standard pro lesní hospodářskou evidenci. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů vydalo v návaznosti na vydání vyhlášky o lesní hospodářské evidenci (vyhl. č. 202/2021 Sb.) nový informační standard pro lesní hospodářskou evidenci, který je přílohou tohoto sdělení. ......

Rada schválila český plán obnovy

Rada oznámila, že ministři členských států zodpovědní za hospodářství a finance dnes schválili český plán obnovy a v nejbližší době tak ČR bude moci čerpat finanční prostředky z fondu obnovy. Na reformy popsané v plánu obnovy ČR získá předfinancování ve výši 13 % z celkové částky, která činí 7 mld. euro. Tak jak požadovala Komise, zaměřuje se plán......