feed info

4 článků z EnviWeb - GMO

Zdravotní stav lesů se v roce 2020 mírně zlepšil, z dřevin je na tom nejlépe buk

Hodnocení zdravotního stavu lesa se v České republice provádí od roku 1986. Vitalita stromů je charakterizována především stupněm defoliace, tedy odlistěním v porovnání se zdravým jedincem, rostoucím ve stejných porostních a stanovištních podmínkách. Defoliace je způsobena celou řadou škodlivých faktorů biotického i abiotického původu. Zdravotní stav stromů se......

Brandýs n.L.-St.Boleslav: Obnova původních stromořadí v ulicích

Záměr obnovy uvedených uličních stromořadí byl plánována v loňském roce. Cílem záměru je postupná obnova původních uličních stromořadí ve městě za spolupráce místních obyvatel. K volbě obnovy uliční zeleně přistupuje investor jednotlivě, dle místních specifik, za spolupráce odborného projektanta, architekta. V uvedených ulicích děkujeme místním...

Ve Vídni roste zájem o nákladní elektrokola. Radnice proto navyšuje dotace pro firmy

Ve Vídni stoupá obliba nákladních elektrokol u firem. Vídeňská radnice, která jejich nákup dotuje, proto navýšila dotační prostředky o dalších 200 tisíc euro. Částka, kterou tak mohly firmy celkem čerpat, se vyšplhala na 1 milión euro. Zatím nabídku města využilo 214 vídeňských firem, dalších 148 na nákladní elektrokolo čeká. Zájem ze strany firem je podle......