feed info

47 článků z Vesmír


Čtvrtek 24. prosince 2020


Rostlina se naučila schovávat před lidmi

Více než dva tisíce roků sbírají obyvatelé čínského Sikkimu hlízy horské liliovité rostliny Fritillaria delavayi a používají je při výrobě léků tradiční čínské medicíny. Rostlina se na tlak ze strany sběračů adaptovala dokonalým maskováním.


Pondělí 7. prosince 2020


Alarmony, ochránci bakteriální RNA

Molekuly RNA podléhají řadě modifikací, které ovlivňují jejich prostorové uspořádání, aktivitu a stabilitu. Jak důležité pro správné fungování buněk a celých organismů tyto modifikace jsou, poznáváme až v posledních letech. Buněčný aparát může mimo jiné svým molekulám RNA nasadit ochranné čepičky – a v případě potřeby je opět „smeknout“. Do tohoto...

Alkohol v české společnosti

Pandemie covid-19 a s ní související stres, který zasáhl celou společnost, zvýšily riziko nadměrného pití alkoholu. Jeho konzumace však byla i před koronavirovou pandemií příliš běžnou součástí života českých domácností a nezbytným doprovodem veškerého společenského života. Vysoká spotřeba alkoholu a rizikové pití jsou nejviditelnějším sociálně...

Krajina pro budoucnost

Českou krajinu musíme adaptovat na měnící se klima, je to nutné z hlediska ochrany životního prostředí i potravinové bezpečnosti. Za tempem probíhajících klimatických změn však zatím pokulháváme. Rektor České zemědělské univerzity (ČZU) Petr Sklenička je přesto optimista. Spoléhá na moderní technologie, ekonomickou motivaci a systematický výzkum, na kterém se s...

Kulturní, a přesto cenné

Rekonstrukce minulosti pomáhá chránit současná společenstva rostlin a živočichů. Lidskou činností jsou nejvíce zasažena plošně omezená stanoviště, jejichž výskyt je podmíněn jedinečnými podmínkami prostředí. Často hostí velmi vzácné druhy, mnohdy s izolovaným výskytem v dané oblasti. U některých z nich hovoříme dokonce o tzv. reliktním výskytu a reliktních...

Kvasinky nad zlato

Jaký význam mají kvasinky při přeměně vinného moštu na víno? Má vinařská kvasinka cenu ryzího zlata? A jak se liší kulturní a divoké kvasinky?