feed info

185 článků z EnviWeb - GMO

Vodík na Měsíci, soláry ve vesmíru, reaktor pro rodinné domy - odvážné nápady nás posouvají vpřed

Historie je plná příkladů dokazujících, že není radno se vysmívat na první pohled bláznivým nápadům technických snílků. Fantazie Julese Verna jako let na Měsíc nebo videotelefon patřily do oblasti sci-fi víc než sto let, v poslední době se ale čas od zrození nápadu pokládaného za utopii do jeho realizace začíná zkracovat - Bill Gates nebo Elon Musk a někteří......

Vyhlášení záměru vypracovat oblastní plány rozvoje lesů v roce 2021

Ministerstvo zemědělství uveřejňuje podle § 2 odst. 3 vyhl. č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů záměr vypracovat v roce 2021 oblastní plány rozvoje lesů pro 9 přírodních lesních oblasti (PLO). Dotčené právnické a fyzické osoby mohou uplatnit své připomínky k zásadám hospodaření v uvedených... ...

Počasí v roce 2020: Stálé oteplování, nadprůměrné srážky i nebezpečný vítr

Náhlé změny a zároveň pokračující trendy. Takový byl rok 2020 z hlediska klimatických podmínek podle odborníků ze zemědělského startupu Agdata, lídra v oblasti digitalizace zemědělství. Farmáři se letos museli potýkat s přívalovými dešti, nárazovým větrem a rovněž s pokračujícím oteplováním vzduchu. Rekordní období sucha sice částečně skončilo, ale......


Středa 30. prosince 2020


EU officials approved over 100 potentially harmful pesticides - without proper testing

EU officials have approved the use of over 100 pesticides since 2011, typically giving them 10-year licenses, without testing their impact on the hormonal system of humans, despite a requirement to do so. This willful attack on citizens' health has been exposed by a new report from the Pesticide Action Network Europe (PAN). The report reviewed a sample of 33 pesticides approved by the EU,......

Jak můžeme efektivně bojovat s africkým morem prasat?

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné vysoce infekční virové onemocnění, které se v České republice objevilo v roce 2017 a představuje značné riziko nejenom pro divoká prasata, ale také pro chovy domácích prasat. Virovou nákazu se na území České republiky podařilo v roce 2019 úspěšně vymýtit. S ohledem na alarmující situaci v okolních zemích, zejména v...

Ministr Brabec: Do obcí posíláme dalších 700 milionů, především na vodohospodářské projekty

Dalších více než sto obcí získá dotační podporu na své investice. Celkem se jedná o téměř 700 milionů korun, které obce použijí na posílení či výstavbu nových zdrojů pitné vody, čištění vody odpadní nebo díky nim zafinancují zpracování dokumentace k vodohospodářským a krajino - hydrologickým projektům. Projektové práce se naplno rozeběhnou i na... ...

Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

Titul předpisu:Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny Citace: 565/2020 Sb. Částka: 232/2020 Sb. Na straně......

Programy PGRLF Lesní hospodář, Zpracovatel a Zpracovatel dřeva pokračují i po novém roce

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. bude i nadále pokračovat v poskytování podpory v rámci programů Lesní hospodář, Zpracovatel a Zpracovatel dřeva. Od 1. ledna 2021 mohou žadatelé dále získávat podpory v programech Lesní hospodář, Zpracovatel nebo Zpracovatel dřeva. Nově budou klienti žádající o podporu dokládat méně dokumentů,...


Úterý 29. prosince 2020


EU's 2030 emissions target will not save the climate

EU leaders celebrated an agreement to slash emissions by 55% over the next decade. But the target is not enough to avoid catastrophic heating and its reliance on hydrogen and accounting tricks is problematic, environmental groups said. In a long-awaited meeting in Brussels last week, national governments agreed to support the European Commission's proposal for a net 55% target for the... ...

MAS Opavsko: Vitamíny pro Opavsko - soběstačnost v pěstování ovoce a zeleniny

MAS Opavsko si letos vybralo za cíl podporu domácí soběstačnosti v oblasti domácího pěstování ovoce a zeleniny, a to bez ohledu na to zda je člověk majitelem zahrady anebo jen truhlíku na okně. Stalo se zvykem, že v obchodě koupíme vše a znalosti domácího pěstování se pomalu vytrácí. I letošní mimořádná situace (2020), kdy ovoce a zelenina sice jsou, ale zdražují......

Návrhy plánů dílčích povodí

Plány dílčích povodí pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady. Návrh Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe Návrh Plánu dílčího povodí Horní Vltavy Návrh Plánu dílčího povodí Berounky...

Praha otestuje inovativní způsob řízení svozu odpadu

Praha připravuje spuštění inovativního projektu spočívajícího v dynamickém svozu odpadu, který městu umožní efektivněji plánovat svoz odpadu. Díky pravidelné kontrole automatizovaných svozových tras bude možné operativně reagovat na změny v produkci odpadu a infrastruktuře města. Dynamický svoz odpadu je součástí ambiciózního projektu společnosti Sensoneo,... ...

Prodloužena výzva IFN na výhodné půjčky z prostředků EU

Vzhledem k současné situaci spojené s epidemii Covid-19 bylo rozhodnuto o prodloužení příjmu žádosti v rámci pilotní výzvy Inovativních finančních nástrojů (IFN) 1/2017) na výhodné zápůjčky z prostředků EU až do 28. 2. 2021 nebo do vyčerpání alokace, která byla upravena na částku 280 mil. Kč. V současné chvíli zbývá v nabídce podpory IFN ještě cca 70 mil.......

V Kolíně od 1. ledna dávejte plechovky do žlutých nádob s plastem

Kovové obaly jsou bohužel často součástí směsného komunálního (zbytkového) odpadu. Přitom se jedná o snadno recyklovatelný odpad, který stačí pouze odložit na správné místo! Na rozšíření sběrných míst o další kontejnery není ale leckde dostatečný prostor, proto se v Kolíně rozhodli pro následující novinku. Svozová společnost AVE Kolín s.r.o., bude nově......

Vánoční Zpravodaj MŽP, tentokrát věnovaný dětem a envivzdělávání

Vánoce patří na prvním místě dětem, nejinak je tomu ve vánočním Zpravodaji MŽP. Z výzkumu Nadace proměny, publikovaného před čtyřmi lety, vyplynulo, že české děti tráví v průměru denně necelé dvě hodiny venku, ale více než čtyři hodiny u různých médií. Jak by tomu asi bylo, kdyby se výzkum provedl v tomto roce? Letošní rok byl pro všechny velice... ...

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Titul předpisu:Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Citace: 544/2020 Sb. Částka: 224/2020 Sb. Na straně (od-do): 6282-6300 Rozeslána dne: 23. prosince 2020...


Pondělí 28. prosince 2020


Ryby 2020

Situační a výhledová zpráva Přílohy Situační a výhledová zpráva Ryby 2020 (PDF, 2 MB) ...

Drsná pravda o měkkých plastech: na srbském trhu obsahuje téměř třetina testovaných výrobků z měkkého plastu toxické látky

Ftaláty, které jsou legislativou EU v koncentracích vyšších než 0,1 % [1] zakázány, byly nalezeny v téměř třetině testovaných produktů ze srbského trhu (10 z 36 produktů). Tato alarmující zjištění byla odhalena v rámci společného projektu zaměřeného na regulaci ftalátů v Srbsku. Projekt je realizován srbskou nevládní organizací ALHem a českou nevládní... ...

European Parliament greenwashes farming subsidies and recovery funds

The European Parliament rubber-stamped an agreement on EU farm support for the next two years and on how recovery funds will be spent in the sector. And this is bad news for agricultural resilience and the environment, writes Celia Nyssens. On the table at the European Parliament was a two-year transition deal extending current farm subsidy rules and a scheme for how to distribute the EUR8......

Novela zákona zadávání veřejných zakázek - odpovědné zadávání

Od 1.1.2021 je zadavatel povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. K zavedení této nové povinnosti do praxe jsme pro vás připravili: Stručnou příručku ,,Odpovědné veřejné zadávání v kostce" Video seminář ,,Novela ZZVZ - Odpovědné veřejné zadávání v kostce", na který se... ...

Aktualizovaný harmonogram výzev SFŽP

Zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2020. Změna spočívá v úpravě platnosti verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 na verzi č. 28 a v prodloužení data ukončení příjmu žádostí u 142. výzvy. Harmonogram výzev na rok 2020 (stáhnout) ...

Návrhy národních plánů povodí, plánů dílčích povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zpřístupňují návrhy národních plánů povodí společně s návrhy plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. června 2021) k písemným......